Alla turer går på utsatt tid från Oaxen till Mörkö och tidigast fem minuter efter utsatt tid från Mörkö tillbaka till Oaxen.

Färjan avgår endast om trafikant infunnit sig vid ettdera färjeläget.

Vid fullbelagd färja går extratur i direkt anslutning till ordinarie tur.

Gående som skall ansluta till, eller kommer med, SL-buss 785 kan beställa fri extratur om väntetiden
överstiger 15 min, såvida detta ej inkräktar på ordinarie tur eller matrast.

Nyårsafton samt Midsommarafton går färjan enligt turlista för lördagar.

I övrigt hänvisas till uppsatta anslagstavlor på såväl Oaxen som Mörkö, om vilka allmänna avgifter som gäller för färd med färjan.

                      

 

TURLISTA FÖR FÄRJETRAFIKEN OAXEN-MÖRKÖ

Gäller fr.o.m. 2015-11-01

Vardagar  Lördag    Söndag/Helgdag    Hem Prislista Karta
05:30       07:30      07:30               
06:15       08:30      08:30
06:45       09:30      09:30
07:15       10:30      10:30
07:30       11:30      11:30
08:00       12:30      12:30
08:30       13:30      13:30
09:30       Matrast    Matrast
10:30       14:30      14:30
11:30       15:30      15:30
12:00       16:30      16:30
12:30       17:30      17:30
13:00       18:30      18:30
13:30       Matrast    Matrast
Matrast   19:30      19:30
14:30       20:30      20:30
15:00       21:30      21:30
15:30       22:30      22:30    
16:00       23:30
16:30       00:30
17:00
17:30
18:00
18:30
Matrast
19:30
20:00
20:30
21:00
21:45
22:30

Extratur(700:-) Beställes senast 24h i förväg.